פתיחת התפריט הראשי

"מלכי ערב" - ערביא

"ואת כל מלכי הערב" - סומכוותא של ערביים