רש"י על ירמיהו כה כג

"קצוצי פאה" - המוקצים בקצה אותה הרוח