פתיחת התפריט הראשי

"ואת כל הערב" - כל סומכותא אשר ערובת פרעה ומשענתו עליהם לעזרה

"הערב" - (גרנטיא"ה בלע"ז)