פתיחת התפריט הראשי

"כיום הזה" - כאשר הם היום לאחר החורבן כתב ירמיהו ספרו