קטע:רש"י על ירמיהו כה י

"קול רחים" - סימן הוא לסעודת ברית מילה על שם שטוחנין ושוחקין לה סממנין לרפואה

"אור נר" - סימן משתה כך שנינו בסנהדרין