קטע:רש"י על ירמיהו כה טז

"והתגעשו" - וישתגעון

"והתהללו" - ל' הוללות ישתטו