פתיחת התפריט הראשי

"והתגעשו" - וישתגעון

"והתהללו" - ל' הוללות ישתטו