פתיחת התפריט הראשי

"כוס היין החמה" - נבואת הפורענות

"והשקיתה אותו" - הנבא להם שלא תשוב עוד בשום תשובה