קטע:רש"י על ירמיהו כג לב

"ובפחזותם" - ל' תמהון (אישטורדיזו"ן בלע"ז)