קטע:רש"י על ירמיהו כג לא

"הלוקחים לשונם" - המלמדים לשונם לומר שקריהם בל' נאם ה' כנביאי האמת למען יאמינו בם