קטע:רש"י על ירמיהו כג כד

"אם יסתר איש" - זהו כפל תמיהה האלהי מקרוב כדרך כל תמיהות הכפולות