קטע:רש"י על ירמיהו כג יט

"מתחולל" - משתכן מחזר לשכון ועל ראש רשעים ישכון