רש"י על ירמיהו כג יד

"ובנביאי ירושלים" - אני רואה עתה שערורה דבר מגונה

"וחזקו ידי מרעים" - אומרים לרשעים שלום יהיה לכם

"לבלתי שבו" - שלא ישובו המריעים איש מרעתו