קטע:רש"י על ירמיהו כב ל

"גבר אשר לא יצלח בימיו" - כתבוהו