קטע:רש"י על ירמיהו כב כג

"מקוננת בארזים" - ששמת קנך במגדלות בתי ארזים לבנות בתי מדות

"מה נחנת" - מה מצאת חן בשביל גובה מגדלייך בעיני שודדיך בבא לך חבלים של לידה ומנחם פתר נחנת ל' חניה אבל דונש פתר אותו ל' חן