פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו כב יט

"קבורת חמור יקבר" - כמה דמשגרן ית נבלת חמרא כן ישגרון ית נבלתיה

"ישגרון" - יסחבון