קטע:רש"י על ירמיהו כב י

"אל תבכו למת" - ליהויקים שימות לפני השער כשיסחבוהו להגלותו

"בכו להולך" - ליהויכין ולצדקיהו אמור מעתה חביבה מיתתו של יהויקים שנאמר בו ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה (לקמן לו) מחייו של יהויכין שנאמר בו וארוחתו ארוחת תמיד וגו' (לקמן נב)