קטע:רש"י על ירמיהו כב טו

"התמלוך" - התאריך ימים על שאתה מתחרה להכביד על ממשלתך להודיע שאתה מלך

"אביך" - יאשיהו שהתנהג בענוה הלא אכל ושתה וראה טוב כל ימי חייו