פתיחת התפריט הראשי

"וקדשתי" - וזמנתי

"וכרתו מבחר ארזיך" - לפי שדמוהו ללבנון נופל כאן הל' הזה