פתיחת התפריט הראשי

"יצאוני" - יצאו ממני ירושלים אומרת כן