קטע:רש"י על ירמיהו י יט

"נחלה" - ל' חולי

"ואשאנו" - ת"י ואסובריניה (אשופרילו"י בלע"ז)