קטע:רש"י על ירמיהו י יא

"כדנה תאמרון" - אגרת היא ששלח ירמיהו ליכניה וגלותו בגולה להשיב לכשדים ארמית תשובה אם אומרין להם לעבוד עכו"ם