קטע:רש"י על ירמיהו י ב

"אל דרך הגוים אל תלמדו" - ואז מאותות השמים אל תחתו מחמה לוקה וממאורות לוקין