קטע:רש"י על ירמיהו יח כא

"והגירם" - (הורידם ע"י חרב) לשון עיני נגרה (איכה ג) כמים המוגרים (מיכה א)

"על ידי חרב" - ע"י גייסות

"ואנשיהם" - של האלמנות יהיו הרוגי מלאך המות