קטע:רש"י על ירמיהו יח ד

"אשר הוא עושה בחומר" - אשר הוא עושה מן החומר נשחת ביד היוצר בעודו לח ומקרא מסורס הוא