קטע:רש"י על ירמיהו יז טו

"איה דבר ה'" - הפורעניות שאתה מתנבא