פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו יז ה

"אשר יבטח באדם" - בחרישו וקצירו לומר אזרע בשביעית ואוכל

"זרועו" - כמו עזרו וכן תרגם יונתן רחצניה

"ומן ה' יסור לבו" - שהבטיחו וצויתי את ברכתי לכם (שם) כך שמעתי