קטע:רש"י על ירמיהו יד י

"כן אהבו לנוע" - כן כמה שגזרתי עליהם גולה במצרים ובבל אהבו שם להיות גולים לעבוד עכו"ם רחוקות