פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו יד ג

"על גבים" - בורות שהמים מתכנסים בהם

"שבו כליהם ריקם" - שלא ירד מטר

"וחפו" - ל' כסוי