פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו יד א

"דברי הבצרות" - שיביא עליהם רעב ומנחם חברו ל' מבצר כמו ומבצר משגב חומותיך (ישעיהו כה)