קטע:רש"י על ירמיהו יג יט

"ערי הנגב סגרו" - לפני הבאין עליהם מן הצפון ערי א"י סגורות מאימת נבוכדנצר

"הגלת שלומים" - לא ילחם יהויכין כי לשלום יצא ויגלהו ל"א שלומים (גרדונאמינ"ץ בלע"ז) כלומר תשלום עוונם וכן ת"י איתקבלו תושלמת חוביהון (כ)

"שאו עיניכם וראו" - את הבאים עליכם מצפון

"איה העדר נתן לך" - אחר שיגלו יאמר לירושלים כן