קטע:רש"י על ירמיהו יג יב

"נבל" - כלי חרס הוא ועשוי להכניס בו יין