פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו יג א

"אזור" - (פורצונ"ט בלע"ז)

"ובמים לא תביאהו" - לכבסו כשיהא מלא זיעה כדי שימהר לירקב