קטע:רש"י על ירמיהו יב יד

"שכיני הרעים" - מצרים עמון ומואב וצור וצידון שהיו שכני ארץ ישראל ומזיקין אותם