קטע:רש"י על ירמיהו יב טו

"אשוב ורחמתים" - כולן לקו סמוך לחורבן הבית ובכולם נאמר ושבתי את שבות בספר זה