פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו ט ו

"הנני צורפם" - ביסורין

"מפני בת עמי" - מן קדם חובי כנישתא דישראל