קטע:רש"י על ירמיהו ט ד

"העוה נלאו" - יגעו וטרחו לעוות את דרכם

"העוה" - כמו הכבד את לבו (שמות ח) להעוות