פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו טז יח

"משנה עונם" - את ששנו על עונם לעשות עונות אבותיהם ויונתן תירגם כן ואשלם לתניינין כקדמאין על חד תרין