קטע:רש"י על ירמיהו טו טז

"נמצאו דבריך ואוכלם" - לתאוה מתחלה והיו לששון כי דמיתי שישמעו אלי עתה