פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו טו ז

"במזרה" - נפה שקורין (וו"ן בלע"ז) כזה שהוא זורה שעורין שלא יהו כולן גולין למקום אחד