פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו טו ו

"נלאתי הנחם" - כמה פעמים חשבתי להשחית ונחמתי על הרעה עתה נלאיתי הנחם הנחם (דפורצנשי"ר בלע"ז)