קטע:רש"י על ירמיהו טו ג

"ופקדתי" - לשון מינוי ופקידות

"לסחוב" - לגרר וכן אם לא יסחבום (לקמן מט)