קטע:רש"י על ירמיהו ח יח

"מבליגיתי עלי יגון" - כמו הבלגתי ושם דבר הוא (מישאיטינמנ"ץ בלע"ז) כלומר אם אמרתי אבליגה ואתאפק עלי יגוני

"עלי לבי דוי" - מקול נבואות הנגלות אלי בפורעניות הבאות