קטע:רש"י על ירמיהו ח ה

"משובה נצחת" - משובת עולם כמו נצח

"החזיקו" - אחזו

"בתרמית" - במרמה