פתיחת התפריט הראשי

"ושטחום לשמש" - והכשדים ישכנו לצור על העיר בקברי השרים שהיו נאים כפלטין

"לדומן" - לזבל