קטע:רש"י על ירמיהו ז כה

"יום השכם ושלוח" - מידי יום ביום השכם ושלוח