פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו ז כד

"בשרירות לבם" - במראה לבם ל' אשורנו (במדבר כד)