קטע:רש"י על ירמיהו ז יד

"כאשר עשיתי לשילו" - בימי עלי