קטע:רש"י על ירמיהו ז ד

"היכל ה' היכל ה' היכל ה' וגו'" - תלת זימנין בשעתא אתון מתחזיין קדמוהי