פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו ה כז

"ככלוב" - הוא מקום שמפטמין בו עופות וכן תרגמו יונתן כבית פיטמא (ובלע"ז פרנ"ק)