קטע:רש"י על ירמיהו ה ח

"סוסים מיוזנים משכים היו" - בכל בקר היו משכים לאור בקר בהשכמה

"יצהלו" - ל' זה נופל על הסוסים מקול מצהלות אביריו (לקמן ח) לשון צהלה (אנוויישמיצ"ט בלע"ז)